BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

“Changzhou General Equipment Technology Co., Ltd.”, dürli mikronlaşdyrma we garyşyk enjamlary öndüriji we eksport ediji Hytaýyň öňdebaryjy dizaýneri.

 

15 ýyldan gowrak mikronizasiýa we garyşyk enjamlaryň dizaýnyna we önümçiligine üns berýäris. Önümlerimiz, derman, himiýa, agrohimiýa, azyk önümleri pudagynda giňden ulanylýan Jet Mill Micronizer, Mixer, Granulator we Guradyjy, Himiki enjamlar: Reaktor, ýylylyk çalşyjy, sütün, tank we daşky gurşawy goramak enjamlary we ş.m. , Täze material we mineral we ş.m.

ÖNÜMLER

SANATÇYLYK EDILMELERI

Agrohimiýa

Biz Hytaýda öndürilen agrohimiýa formulasiýa gaýtadan işleýän enjamlaryň barha artýan islegini kanagatlandyrmak üçin birleşen hünärmenler toparymyz.

Derman API-lerinde amaly

Derman, azyk önümleri, kosmetika we ş.m. önümçilik goşundylary bilen önelgesiz islegleriň ösmegi bilen, GMP model reaktiw fabrigi ulgamy ünsi özüne çekýär.

Täze energiýa polo positiveitel we otrisatel elektrod materiallary, esasan batareýalarda, superkapensatorlarda we beýleki ugurlarda ulanylýan energiýa saklamak we goýbermek üçin ulanylýan materiallara degişlidir.

Inert gaz aýlanylýan jet pulwerizator mikronizasiýa ulgamy howpsuz, ekologiýa taýdan arassa, energiýa tygşytlaýjy we ýokary hilli önümçiligi amala aşyryp biler.

HABARLAR

GETC uçar fabriginiň taslamasyny tabşyrmak üçin Taýlanda syýahat edýär

GETC topary, uçar zawody taslamasynda müşderiniň zawody üçin gurnama, işe girizmek, tehniki goldaw, tehniki önüm, tehniki taýýarlyk we beýleki taslama hyzmatlaryny bermek üçin Taýlanda gitdi.

Awtomatiki uly sumka gaplaýyş maşynynyň tanyşdyrylyşy

Giriş: Bu gaplaýyş enjamy, oba hojalygy, himiýa we azyk we ş.m. pudaklarynda ulanylýan tozan we granular material gaplamak üçin işlenip düzüldi. Gurluş awtomanyň funksiýalary bilen üpjün edilýär

Effokary netijelilik suwuklandyryjy guradyjy

Giriş: Arassalanan we gyzdyrylan howa aşakydan sorujy fanatyň üsti bilen girizilýär we çig malyň ekran plastinkasyndan geçýär. Iş otagynda suwuklyk ýagdaýy emele gelýär