Introduktion av tvådimensionell rörelsemixer

Introduktion:
Denna tvådimensionella rörelsemixer består huvudsakligen av tre delar: trumman, svängramen och ramen. Trumman är monterad på en svängram och stöds av fyra rullar och axiellt placerad av två fästhjul. Bland de fyra stödrullarna dras två av drivhjulen av det roterande kraftsystemet för att rotera den roterande cylindern; den svängbara ramen drivs av en uppsättning vevsvängmekanismer, vevsvängmekanismen är monterad på ramen och den svängbara ramen stöds av lagret. Monteringen stöds på kuggstången.

 
  1. Funktion:
Trumman på den tvådimensionella rörelseblandaren kan utföra två rörelser samtidigt, en för att rotera trumman och den andra för att svänga trumman med svängramen. Blandningen roteras, inverteras och blandas med trumman i trumman, och blandningsrörelsen av vänster och höger fram och tillbaka sker med trummans svängning. Under den gemensamma verkan av de två rörelserna erhålls materialet fullt ut på kort tid. blandningen av. Den tvådimensionella EYH-blandaren är lämplig för blandning av alla pulver- och granulära material.
 
Ansökan:
Denna rörelseblandare i flera riktningar är en materialblandare som ofta används inom läkemedel, kemi, metallurgi, livsmedel, lätt industri, jordbruk och andra industrier. Maskinen kan blanda pulver eller granulat mycket jämnt för att uppnå bästa resultat efter blandning.

Posttid: 2024-05-27 16:38:43