Introduksjon av todimensjonal bevegelsesmikser

Introduksjon:
Denne todimensjonale bevegelsesmikseren består hovedsakelig av tre deler: trommelen, svingrammen og rammen. Trommelen er montert på en svingramme og støttes av fire ruller og aksialt plassert av to holdehjul. Blant de fire støtterullene blir to av drivhjulene dratt av det roterende kraftsystemet for å rotere den roterende sylinderen; svingrammen drives av et sett med sveivsvingemekanismer, sveivsvingmekanismen er montert på rammen, og svingrammen støttes av lageret. Monteringen støttes på stativet.

 
  1. Trekk:
Trommelen til den todimensjonale bevegelsesmikseren kan utføre to bevegelser samtidig, en for rotasjon av trommelen og den andre for å svinge trommelen med svingrammen. Blandingen roteres, snus og blandes med trommelen i trommelen, og blandebevegelsen til venstre og høyre frem og tilbake skjer med trommelens svingning. Under felles handling av de to bevegelsene oppnås materialet fullt ut på kort tid. blandingen av. Den todimensjonale EYH-mikseren er egnet for blanding av alle pulver- og granulære materialer.
 
Applikasjon:
Denne flerveis bevegelsesmikseren er en materialmikser som er mye brukt i farmasøytisk, kjemisk, metallurgi, mat, lett industri, landbruk og andre industrier. Maskinen kan blande pulver eller granulat veldig jevnt for å oppnå best resultat etter blanding.

Innleggstid: 27.05.2024 16:38:43